Yıl / Year: 2024    Cilt / Volume: 16     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 Just-in-Time Adaptive Interventions for Depression [Depresyonda Tam Zamanında Uyarlanabilir Müdahaleler]
Rabia Kaya, Veysel Kaplan, Filiz Solmaz, Yasemin Yılmaz, Mehmet Emin Düken
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):585-594
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Doomscrolling: A Review [Felaket Kaydırması: Bir Gözden Geçirme]
  Sena Güme
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):595-603
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Cognition and Quality of Life in Parkinson's Disease [Parkinson Hastalığında Biliş ve Yaşam Kalitesi]
  Öznur Kalaba, Özlem Merve Cansever Güzeloğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):604-616   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Adolescents' Attitudes and Intention to Seek Psychological Help According to the Theory of Planned Behavior [Planlı Davranış Kuramına Göre Ergenlerin Psikolojik Yardım Alma Tutumu ve Niyeti]
  Ercan Aras, Adem Peker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):617-627
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 Effects of Acculturation and Ethnic Identity on Immigrant Adolescents’ Mental Health [Kültürleşme ve Etnik Kimliğin Göçmen Ergen Ruh Sağlığına Etkileri]
Onat Yetim
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):628-643
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Death and Grief Literacy in the Family [Ailede Ölüm ve Yas Okuryazarlığı]
  Öznur Başyiğit, Buket Şimşek Arslan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):644-657
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
7 From Modern Paradigms to Postmodern Paradigms: Therapeutic Interventions on a Journey of Change and Transformation [Modern Paradigmalardan Postmodern Paradigmalara: Değişim ve Dönüşüm Yolculuğunda Terapötik Uygulamalar]
  Özge Yıldırım, Ayşe Esra İşmen Gazioğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):658-672
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 Community Mental Health in Türkiye and Europe: Data and Influencing Factors [Türkiye ve Avrupa'da Toplum Ruh Sağlığı: Veriler ve Etkileyen Faktörler]
Esra Karabulut, Ali Çayköylü, Birgül Özkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):673-682
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 Recognition and Management of Sexual Violence in Psychiatry Outpatient Clinics [Psikiyatri Polikliniklerinde Cinsel Şiddetin Tanınması ve Yönetilmesi]
  Behice Han Almiş, Şeyma Sehlikoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):683-690
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Effects of Early Psychological Trauma on Limbic System Structure and Function [Erken Dönem Psikolojik Travmaların Limbik Sistem Yapısı ve İşlevi Üzerindeki Etkileri]
  Bengü Sare Sevda Pelin Kılıç, Seren Saltoğlu, Emel Erdoğdu
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):691-706
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 Orthorexia Nervosa and Perfectionism: A Systematic Review [Ortoreksiya Nervoza ve Mükemmeliyetçilik: Sistematik Bir Gözden Geçirme]
  Ahmet Dönmez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):707-722
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 Unrealistic Parental Optimism [Gerçekçi Olmayan Ebeveyn İyimserliği]
Gülçin Karadeniz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):723-730
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Discrimination and Violence against Transgender People [Trans Cinsiyetlilere Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet]
  Pelin Göksel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):731-739
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 Posttraumatic Growth in Battered Women and the Reflection of Violence on Post-Divorce Growth: A Systematic Review [Şiddet Gören Kadınlarda Travma Sonrası Büyüme ve Şiddetin Boşanma Sonrası Büyümeye Yansıması: Sistematik İnceleme]
  Melike Ceylan, Şennur Kışlak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):740-752
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 Factors Influencing Gender Equality [Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Etkileyen Faktörler]
  Aslıhan Okan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):753-766
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
  LETTER TO THE EDITOR / EDİTÖRE MEKTUP
15 A Significant Area of Research on Relapse Prevention in Addiction Treatment: Drug-Related Dreams [Bağımlılık Tedavisinde Relaps Önleme Çalışmalarında Önemli Bir Alan: Madde Bağlantılı Rüyalar]
  Mustafa Danışman, Gamze Zengin İspir, Kübra Sezer Katar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2024; 16(4):767-768
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]