İLKELER (POLİTİKALAR)

Açık Erişim Politikası
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisi açık erişimli bir dergidir, bu da tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak sunulduğu anlamına gelir. Kullanıcılar, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya bunlara bağlantı verebilir veya bunları başka herhangi bir yasal amaç için kullanabilir. Bu, BOAI'nin açık erişim tanımına uygundur.

Lisans Politikası
Dergide yayınlanan tüm içerik Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan-Türetilemez (CC BY-NC-ND) 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans, üçüncü tarafların orijinal çalışmaya atıfta bulundukları sürece içeriğin yayınlanan sürümünü ticari olmayan amaçlarla herhangi bir değişiklik yapmadan kullanmalarına izin verir. Bu lisans, dergide yayınlanan araştırmanın yayılmasını ve kullanımını teşvik etmek için makaleye uygun şekilde atıfta bulunulması, kullanımın ticari olmaması ve hiçbir değişiklik veya uyarlama yapılmaması koşuluyla, herhangi bir platformda kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin verir.


Telif Hakkı Politikası
Tüm yazılarla birlikte bir Telif Hakkı Sözleşmesi ve yazarlık beyan formu gönderilmelidir. Bu formu imzalayarak yazarlar, makalenin Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar [Current Approaches in Psychiatry] dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda, üçüncü tarafların içeriğin yayıncı sürümünü orijinal çalışmaya uygun şekilde atıfta bulunarak ticari olmayan amaçlarla paylaşmasına izin veren Creative Commons Atıf-Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) altında lisanslanacağını kabul ederler.

Yazarlar, makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde, makalenin ticari haklarını Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisine devretmeyi kabul ederler. Yazarlar, makalelerini CC-BY-NC-ND lisansı altında üçüncü taraflarla aynı şekilde kullanabilirler.
Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere daha önce yayınlanmış içeriği makalelerinde kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluklar yazar(lar)a aittir.

Kendi Kendine Arşivleme Politikası
Yazarlar, yayınlandıktan sonra çalışmalarının yayınlanmış halini kurumsal veya kişisel web sitelerinin yanı sıra açık erişim depolarında kendi kendilerine arşivleme hakkını saklı tutar. Yazarların makalelerini paylaşırken orijinal yayına uygun şekilde atıfta bulunmaları ve DOI numarasını eklemeleri beklenmektedir. Buna ek olarak, yazarlardan paylaşılan versiyondan yayıncının web sitesinin URL'sine bir bağlantı sağlamaları istenmektedir. Bu şart, yayıncının web sitesinde çevrimiçi olarak paylaşılan sürümün nihai yayınlanmış sürüm olduğunu doğrulayarak bilimsel kaydın bütünlüğünü ve gerçekliğini korumayı amaçlamaktadır.

Ücret Politikası
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisinin tüm giderleri derginin kendisi tarafından karşılanmaktadır.

Dergiye yazı gönderme, hakem değerlendirmesi ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Reklam Politikası
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, özgün web sitesinde dijital reklam kabul etmemektedir.

Makale Değerlendirme Hakem Süreci
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'a gönderilen makaleler, hem yazarların hem de hakemlerin kimlikleri gizli tutularak çift kör bir hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak amacıyla her bir başvuru, alanında uzman en az iki dış bağımsız hakem tarafından incelenecektir.

Başvurular öncelikle teknik bir değerlendirme sürecinden geçecek ve bu süreçte editörlük ofisi makalenin derginin yönergelerine uygun olarak hazırlanıp sunulduğundan emin olacaktır. Dergi kurallarına uygun olmayan başvurular, teknik düzeltme talepleriyle birlikte gönderen yazarlara iade edilecektir.

Dergi yönergelerine uygun olan başvurular, her bir başvurunun kapsam ve kalite açısından dergiye uygunluğunu değerlendirecek olan Baş Editöre atanacaktır. Dergi için uygun olmayan başvurular bu aşamada reddedilebilir.

Dergi için uygun olan makaleler için Baş Editör, makaleye hakem atayacak olan Yardımcı Editörler ile birlikte çalışacaktır. Yardımcı Editörler atandıktan sonra, bir makaleyi reddetmeye, hakem değerlendirme sürecine devam etmeye veya daha fazla hakem değerlendirmesinden önce revizyonlar talep etmeye karar verebilirler.

Yardımcı editörler, hakemler tarafından sunulan raporlara dayanan tavsiyelerini Baş Editöre sunacaklardır. Gözden geçirilen makaleler, yeni bir tavsiyede bulunmak için orijinal hakemlerle birlikte çalışmayı amaçlayan Yardımcı Editörler tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Baş Editör, tüm başvurular için karar verme sürecinde son yetkilidir. Nihai karar yazara iletildikten sonra makalenin sonucu hakkında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Gecikme olması durumunda, yazarlar gecikmenin nedeni hakkında bilgilendirilecek ve makalelerini geri çekme fırsatı verilecektir.

Hakem değerlendirme süreci tamamlandığında, yazarlara makaleleri hakkındaki editoryal kararla birlikte anonim hakem değerlendirme raporları gönderilecektir. Hakem değerlendirme raporları herhangi bir ortamda kamuya açık olarak yayınlanmayacaktır. Gönderilen materyal gizli kabul edilir ve yayınlanana kadar hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Bir hakemin bir yazarın fikirlerini veya verilerini kendine mal ettiğinden şüphelenilirse, Yayın Kurulu konuyu ilgili COPE kılavuzuna uygun olarak ele alacaktır.

Yazarlar, başvuru sırasında hakem önerebilirler. Önerilen hakemlerin makaleyi değerlendirmek üzere davet edilip edilmeyeceğine karar verme yetkisi sadece editördedir.

Hakemlerin COPE'nin Hakemler için Etik Kılavuz ilkelerine uymaları gerekmektedir ve bu kılavuzlar, hakemlerin hakemlik sürecinin bütünlüğünü ve adilliğini sağlamak için uymaları gereken bir çerçeve sunmaktadır. Yayın Kurulu, hakem değerlendirmesi manipülasyonunu en aza indirmek için COPE'un ilgili akış şemasını takip eder. Yayınlandıktan sonra hakem değerlendirmesi manipülasyonu şüphesi varsa, Yayın Kurulu COPE'nin uygun akış şemasını takip edecektir.

Potansiyel hakemler, bir makaleyi değerlendirme davetini kabul etmeden önce olası çıkar çatışmaları konusunda Editörü bilgilendirmelidir. Editörü olası çıkar çatışmaları konusunda bilgilendirmek, potansiyel hakemi inceleme sürecine davet edip etmeme konusunda bilinçli bir karar vermesini sağlar. Ayrıca inceleme sürecinin bütünlüğünün ve şeffaflığının sağlanmasına da yardımcı olur.

Editörler ve hakemler arasındaki iletişim, üçüncü taraflarla paylaşılmaması gereken gizli bilgiler içerir.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen makalelerin hakem değerlendirme süreçlerini yürütmek üzere dış editörler görevlendirecektir.

Bir makalenin hakem değerlendirmesi, derginin olağan politikasına istisna teşkil ediyorsa, değerlendirme sürecinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamak için makalenin aldığı değerlendirme türü makale üzerinde gösterilecektir.
Hakem değerlendirme sürecinin 2 ila 12 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir.

Düzeltmeler
Baş Editör, minör revizyon veya majör revizyon gerektiren makalelerin yazarlarına karar mektubunu gönderecektir. Karar mektubu, hakemlerin ve editörlerin yorumlarının yanı sıra makalenin gözden geçirilmiş ve güncellenmiş versiyonunu göndermek için son tarihi de içerecektir.

Yazarlar, makalenin gözden geçirilmiş bir versiyonunu gönderirken, hakemler tarafından dile getirilen her bir sorunun nasıl ele alındığını ve nerede bulunabileceğini (her bir hakemin yorumu, ardından yazarın cevabı ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları) belirten ayrıntılı bir "Hakemlere Yanıt" dosyası ve ana belgenin açıklayıcı notlarla düzenlenmiş bir kopyasını göndermelidir.

Gözden geçirilmiş makaleler, karar mektubunda belirtilen zaman dilimi içinde sunulmalıdır. Makalenin gözden geçirilmiş versiyonu belirlenen süre içinde teslim edilmezse, revizyon seçeneği iptal edilebilir. Gönderen yazar(lar) ek süreye ihtiyaç olduğunu düşünüyorlarsa, ilk süre dolmadan uzatma talebinde bulunmalıdırlar.

Yayın Etiği (Genel-Yazarlar İçin)
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzları, Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri (COPE, DOAJ, OASPA, WAME ortak bildirisi) ve ICMJE tarafından Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Öneriler de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından ortaya konan kılavuzlara ve temel uygulamalara uymayı amaçlamaktadır. Bu kılavuz ve tavsiyeler, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık, dürüstlük ve en iyi uygulamaları teşvik etmek için tasarlanmıştır. Dergi, bu standartlara bağlı kalarak yayınladığı araştırmaların yüksek kalitede olmasını ve bilim camiasının etik standartlarını karşılamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tanımlanabilir insan materyali ve verileri üzerinde yapılan araştırmalar da dahil olmak üzere insan denekleri içeren tıbbi araştırmalar, katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alma, mahremiyet ve gizliliklerini koruma ve çalışma katılımcılarına zarar vermekten kaçınma gibi konularda rehberlik sağlamak için 2013 yılında değiştirilen WMA Helsinki Bildirgesi'ne uymalıdır.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, WAME'nin Tıp Dergileri için Yayın Etiği Politikaları Tavsiyelerine de uymaktadır. Bu tavsiyeler, çıkar çatışmalarının nasıl ele alınacağı, şüpheli araştırma suiistimallerinin nasıl ele alınacağı ve hakem değerlendirme sürecinin bütünlüğünün ve şeffaflığının nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik sağlamaktadır. Dergi, bu tavsiyelere uyarak yayınladığı araştırmaların en yüksek etik standartlara uygun olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Yazarlara, makalelerinin etik standartlara ve uygulamalara uygun olduğundan emin olmak için EASE Yazarlar için Etik Kontrol Listesi'ni kullanmaları tavsiye edilir.

İnsan denekleri, tıbbi kayıtlar veya insan dokularını içeren tüm araştırma makaleleri, gerçekleştirilmeden önce kurumsal inceleme kurulu (IRB) veya etik kurul gibi bir inceleme kurulu tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır. Araştırmayı gözden geçiren ve onaylayan etik kurulun adı, etik kurul onay numarası ve tarihi, yayınlanmak üzere gönderildiğinde makalenin Yöntem bölümüne dahil edilmelidir. Buna ek olarak, dergi, yazarların makale gönderim sürecinin bir parçası olarak etik kurul onayının bir kopyasını sunmalarını istemektedir. Bunun amacı, araştırmanın uygun şekilde incelenip onaylandığından emin olmak ve derginin araştırmanın yayın için gerekli etik standartları karşıladığını doğrulamasını sağlamaktır.

Bir araştırma çalışması etik kurul onayından muaf tutulmuşsa (örn. hücre hattı üzerinde yapılan çalışmalar), yazarlar etik kuruldan muafiyetin nedenini açıklayan bir beyan sunmalıdır. Bu, araştırmanın bir etik kurul tarafından incelendiğinden ve muafiyet kararının ilgili kılavuz ve yönetmeliklere uygun olarak verildiğinden emin olmak içindir.

Eğer bir makale etik kurul onayı olmadan Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'a gönderilirse, dergi makaleyi COPE'nin Araştırma, Denetim ve Hizmet Değerlendirmeleri kılavuzuna göre inceleyecektir. Bu kılavuz, etik kurul onayı olmayan makalelerin nasıl ele alınacağına dair rehberlik sağlar ve derginin araştırmanın yayınlanmasıyla ilgili riskleri ve potansiyel etik kaygıları değerlendirmesine olanak tanır.

Dergi, etik kurul onayının eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu tespit ederse, makale editör incelemesinden sonra reddedilebilir. Bu, derginin yüksek etik standartları sürdürmesini ve yalnızca bir etik kurul tarafından uygun şekilde incelenmiş ve onaylanmış araştırmaları yayınlamasını sağlamak içindir.

İnsan denekleri içeren araştırmalarla ilgili makaleler için, tüm katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alındığını belirten bir ifadenin eklenmesi gerekmektedir. Bilgilendirilmiş onam yazılı olarak belgelenmeli ve bilgilendirilmiş onam formunun bir kopyası ileride başvurmak üzere araştırmacılar tarafından saklanmalıdır.

Araştırmaya 18 yaşın altındaki çocukların katılması durumunda, çocuğun ebeveyni veya vasisi çocuk adına bilgilendirilmiş onam vermelidir. Bunun nedeni, çocukların savunmasız bir nüfus olarak kabul edilmeleri ve araştırmaya katılmanın risklerini ve faydalarını tam olarak anlama kapasitesine sahip olmayabilmeleridir.

Makale bir araştırmanın veya görüşmelerin bulgularını rapor ediyorsa, yazar katılımcıların araştırmaya katılmak için bilgilendirilmiş onay verdiklerini ve böyle bir durum söz konusuysa kişisel bilgilerinin kaydedilmesini onaylamış olduğunu teyit etmelidir. Alıntılar veya diğer atfedilebilir ifadeler dahil edilmişse, bunlar kimlikten arındırılmalı veya makalede kişinin makalede isminin geçmesini kabul ettiği belirtilmelidir.

Bilgilendirilmiş onamla ilgili bilgiler, araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin diğer ilgili ayrıntılarla birlikte makalenin Yöntem bölümünde verilmelidir.

Çalışmaya katılanların gizliliğini korumak ve araştırmanın onların mahremiyetine ve gizliliğine saygı gösterecek şekilde yürütülmesini sağlamak yazarların sorumluluğundadır. Bu özellikle hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için önemlidir, çünkü bu tür fotoğrafların uygun izin alınmadan yayınlanması, resimde yer alan bireylerin haklarını büyük olasılıkla ihlal edecektir.

Fotoğraflarda yer alan hastaların kimliğini korumak için, yazarlar hastalardan veya yasal temsilcilerinden imzalı onay belgesi almalıdır. Bu belgeler, hastaların fotoğrafların yayınlanmasına izin verdiklerini belirtmeli ve fotoğrafların kullanımına ilişkin her türlü kısıtlama veya koşulu belirtmelidir. Fotoğraflar için yayın onayına ilişkin bilgiler makalenin Yöntem bölümünde verilmelidir.

Hayvanları içeren çalışmalar için, araştırma protokollerinin bir etik kuruldan onay alınması gerekmektedir. Etik kurul, araştırma protokollerinin Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (8. baskı, 2011) ve Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalar için Uluslararası Kılavuz İlkeler (2012) gibi ilgili kılavuz ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmak için protokolleri gözden geçirmelidir. Bu kılavuzlar, hayvanları içeren araştırmaların etik ve insani bir şekilde nasıl yürütüleceğine dair ayrıntılı bilgi sağlar ve bu tür araştırmalar için yaygın olarak standart olarak kabul edilir.

Yazarlar, acı ve ıstırabı önlemek için alınan önlemler de dahil olmak üzere, makalelerinde hayvanlara etik muamele hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir. Yazarlar, bu bilgileri açık ve kapsamlı bir şekilde sunmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış olan ARRIVE kontrol listesini kullanabilirler.

Hayvanlara etik muamelenin yanı sıra, yazarlar acı ve ıstırabı önlemek için alınan tedbirler hakkında da bilgi vermelidir. Bu, araştırmanın insancıl bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve okuyucuların araştırmanın ilgili etik standartları karşıladığını doğrulamasına olanak tanımak içindir.

Yayın Etiği ve Yayın Malpraktisi Bildirimi (Detaylı)
Dergimiz "Psikiyatride Günceli Yaklasimlar-Psikiyatride Güncel Yaklasimlar" için bir makalenin hakemli bir dergide yayımı temel bir modeldir. Yayınlama eylemine dahil olan tüm taraflar için beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmak gereklidir: yazar, dergi editörü, hakem ve yayıncı. Etik kurallarımız COPE'nin Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzuna dayanmaktadır.
Editörler
Yayın kararları
Editör, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur. Editör, derginin yayın kurulunun politikaları tarafından yönlendirilir ve iftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili olarak o sırada yürürlükte olan yasal gereklilikler doğrultusunda hareket eder.
Editör bu kararı verirken diğer editörlere veya hakemlere danışabilir.
Adil davranış
Bir editör, yazarların ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesine bakmaksızın, yazıları her zaman düşünsel içeriklerine göre değerlendirir.
Gizlilik
Editör ve herhangi bir editör ekibi, gönderilen bir makale hakkındaki herhangi bir bilgiyi, uygun biçimde, sorumlu yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editöryal danışmanlar ve yayıncı dışında kimseye açıklamamalıdır.
Açıklama ve çıkar çatışmaları
Gönderilen bir makalede ifşa edilen yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan bir editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır.
Hakemler
Editoryal Kararlara Katkı

Hakem değerlendirmesi, editöre editoryal kararlar almasında yardımcı olur ve yazarla kurulan editoryal iletişim yoluyla da yazara makaleyi geliştirmesinde yardımcı olabilir.

Zamanında Değerlendirme

Bir makalede rapor edilen araştırmayı incelemek için yeterli olmadığını düşünen veya hızlı bir şekilde incelenmesinin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editörü bilgilendirmeli ve hakemlik sürecinden çekilmelidir.
Gizlilik
İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalıdır. Editör tarafından izin verilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır.
Tarafsızlık Standartları
Değerlendirmeler objektif bir şekilde yapılmalıdır. Yazara yönelik kişisel eleştiriler yapılması uygun olmayacaktır. Hakemler görüşlerini destekleyici gerekçelerle birlikte açıkça ifade etmelidir.
Kaynakların Belirtilmesi
Hakemler, yazarlar tarafından atıfta bulunulmamış konuyla bağlantılı yayınlanmış çalışmaları tespit etmelidir. Bir gözlem, türetme veya argümanın daha önce rapor edildiğine dair herhangi bir ifadeye ilgili atıf eşlik etmelidir. Hakemler ayrıca, değerlendirilmekte olan makale ile kişisel bilgi sahibi oldukları diğer yayınlanmış makaleler arasındaki önemli benzerlik veya örtüşmeleri editörün dikkatine sunmalıdır.
Bilgilendirme ve Çıkar Çatışması
Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya makalelerle bağlantılı kurumlardan herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri değerlendirmemelidir.

Yazarlar

Bildirim standartları

Orijinal araştırma çalışmalarının yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir anlatımının yanı sıra önemine ilişkin objektif bir tartışma da sunmalıdır. Altta yatan veriler makalede doğru bir şekilde yansıtılmalıdır. Bir makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin verecek kadar detaya ve kaynaklara sahip olmalıdır. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik dışı davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Veri Erişimi ve Saklanması

Yazarlardan, editoryal inceleme için makaleyle bağlantılı ham verileri sağlamaları istenir ve mümkünse bu tür verilere (ALPSP-STM Veri ve Veritabanları Bildirimi ile tutarlı olarak) kamuya açık erişim sağlamaya ve her durumda bu verilerin yayınlanmasından sonra makul bir süre saklanmasına hazır olmalıdırlar.

Orijinallik ve İntihal

Yazarlar, tamamen özgün çalışmalar yazdıklarından ve başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, bunların uygun şekilde alıntılandığından veya kaynak gösterildiğinden emin olmalıdır.

Çoklu, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayın

Bir yazar temelde aynı araştırmayı anlatan makaleleri birden fazla dergide veya birincil yayın olarak yayınlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan bir yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

Kaynakların Gösterilmesi

Başkalarının çalışmaları için her zaman uygun şekilde kaynak gösterilmelidir. Yazarlar, bildirilen çalışmanın niteliğinin saptanmasında etkili olan yayınlara atıfta bulunmalıdır.

Makale Yazarlığı

Yazarlık, sunulan çalışmanın kurgulanması, tasarlanması, yürütülmesi veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunan kişilerle sınırlı olmalıdır. Belirgin katkıları olan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin belirli önemli yönlerine katılmış olan başka kişiler varsa, bunlar da belirtilmeli veya katkıda bulunanlar olarak listelenmelidir. Sorumlu yazar, tüm uygun ortak yazarların makaleye dahil edildiğinden ve uygun olmayan ortak yazarların bulunmadığından ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere gönderilmesini kabul ettiğinden emin olmalıdır.

Riskler ve İnsan veya Hayvan Denekleri

Çalışmada, kullanılması olağandışı tehlikeler içeren kimyasallar, prosedürler veya ekipmanlar kullanılmışsa, yazar bunları makalede açıkça belirtmelidir.

Bilgilendirme ve Çıkar Çatışmaları

Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkileyebilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmasını makalelerinde açıklamalıdır. Proje için tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır.


Dergimiz, yazarların ve bir makalenin değerlendirme sürecinde yer alan kişilerin, süreçteki sorumluluklarını gereksiz yere etkileyebilecek (veya makul bir şekilde etkileyebileceği düşünülebilecek) mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamalarını şart koşmaktadır. Beyan edilmesi gereken çıkar çatışması türleri arasında mali bağlar, akademik taahhütler, kişisel ilişkiler ve kurumsal bağlantılar yer almaktadır. Potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamak için, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Açıklama Formu doldurulmalı ve katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından gönderilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin potansiyel çıkar çatışması durumları, COPE Çıkar Çatışması Akış Şemaları ve ICMJE Çıkar Çatışması yönergeleri kapsamında derginin Yayın Kurulu tarafından çözülür. Çıkar çatışmasının yanı sıra, araştırmayı yürütmek için alınan tüm mali destek, makale gönderilirken beyan edilmelidir. Fon sağlayıcının araştırmadaki rolü de beyan edilmelidir.
Yayınlanan çalışmalardaki temel hatalar
Bir yazar kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, dergi editörünü veya yayıncıyı derhal bilgilendirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğündedir.

Plagiarizm (İntihal) ve Etik İhlaller

Kasıtlı olsun ya da olmasın, intihal ciddi bir ihlaldir. İntihal, fikirlerin, metinlerin, verilerin ve diğer yaratıcı çalışmaların (örneğin tablolar, şekiller ve grafikler) kopyalanması ve uygun şekilde atıfta bulunulmadan orijinal araştırma olarak sunulmasıdır. İntihali, bir makalenin başka bir çalışmayı en az %25 benzerlikle ve kaynak göstermeden yeniden üretmesi olarak tanımlıyoruz. Makalenin kabulünden önce/sonra veya yayınlanmasından sonra intihal kanıtı bulunursa, yazara savunma için bir şans verilecektir. Savunmalar tatmin edici bulunmazsa, makale geri çekilecek ve yazara sorumlu Editör(ler) tarafından belirlenecek bir süre boyunca makale yayınlamama cezası verilecektir.
Dergi, bu tür etik dışı uygulamaları önlemek için her gönderiyi www.ithenticate.com adresindeki özel yazılımla en az iki kez (değerlendirme sürecinde ve kabulden sonra) intihal açısından kontrol eder.
Tüm gönderiler, hakem değerlendirmesi ve/veya üretim süreçleri sırasında benzerlik tespit yazılımı (Crossref Similarity Check Powered by iThenticate) tarafından birçok kez taranır.

Başkalarının (veya kendinizin) önceki çalışmalarını tartışırken, materyali her durumda doğru şekilde alıntıladığınızdan emin olun.

Yazarların, aşağıda örneklendirilen her türlü intihal ve etik ihlalden kaçınmaları önemle tavsiye edilir.
- Alıntı manipülasyonu: Bir yazarın, derginin veya başka bir yayının aldığı atıf sayısını, kendine atıfta bulunma, aynı dergideki makalelere aşırı atıfta bulunma veya bunlara onursal atıflar ekleme veya atıf istifleme gibi çeşitli yollarla manipüle etme uygulaması.
- Öz-intihal (metin geri dönüşümü): Yazarın önceki yayınlarından üst üste binen bölümleri veya cümleleri uygun şekilde atıf yapmadan kullanma uygulaması. Bu, bir başkasının çalışmasını (bu durumda yazarın kendi çalışmasını) uygun şekilde atıfta bulunmadan kullanmayı içerdiği için bir tür intihal olarak kabul edilir.
- Salamlama/ dilimleme: Bir araştırma çalışmasından elde edilen aynı verilerin birkaç farklı makalede kullanılması. Bir çalışmanın aynı hipotezlerinin, popülasyonunun ve yöntemlerinin birden fazla makalede rapor edilmesini içerdiği için etik dışı olarak kabul edilir.
- Veri uydurma: Verilerin veya deneylerin toplanması sırasında hiç gerçekleşmemiş verilerin eklenmesi. Bu, yanlış veya yanıltıcı bilgilerin gerçek verilermiş gibi sunulmasını içerdiğinden bir tür araştırma usulsüzlüğü olarak kabul edilir.
- Veri Manipülasyonu/Sahtecilik: Yanlış bir izlenim vermek amacıyla araştırma verilerini manipüle etme uygulaması. Bu, görüntülerin manipüle edilmesini, aykırı değerlerin veya "uygunsuz" sonuçların çıkarılmasını, veri noktalarının değiştirilmesini ve diğer manipülasyon biçimlerini içerebilir. Yanlış veya yanıltıcı bilgilerin gerçek verilermiş gibi sunulmasını içerdiği için bu da bir tür araştırma usulsüzlüğü olarak kabul edilir.
İntihal, atıf manipülasyonu veya veri tahrifatı/uydurması gibi iddia edilen veya şüphelenilen araştırma usulsüzlükleri durumunda, Yayın Kurulu, iddiaların veya şüphelerin adil, şeffaf ve tutarlı bir şekilde ele alınmasını sağlamak için uygun COPE akış şemalarını izleyecektir.

Yazarlık
Yazar olarak listelenen tüm kişiler, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. ICMJE, yazarlığın aşağıdaki dört kritere dayanmasını önermektedir:

1. Çalışmanın tasarlanması veya kurgulanmasına ya da çalışma için verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunulması.
2. Çalışmanın taslağını hazırlamak veya önemli düşünsel içerik açısından eleştirel bir şekilde gözden geçirmek.
3. Yayınlanacak versiyonun son onayı.
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılmasını ve çözülmesini sağlamak için çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olmayı kabul etme.
Yazarlar, çalışmanın kendi yaptıkları kısımlarından sorumlu olmanın yanı sıra, tüm yazarların katkılarının doğru ve uygun bir şekilde kabul edilmesini sağlamak için çalışmanın belirli diğer kısımlarından hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu da belirleyebilmelidir. Yazarlar, başvuru sırasında bireysel katkılar hakkında bilgi vermek için CRediT'i (Katkıda Bulunan Rolleri Taksonomisi) kullanabilirler. Tüm yazarların, sorumlu yazar tarafından paylaşılan bireysel katkıları üzerinde mutabık kalmaları beklenmektedir. Yazarların katkı beyanı makalenin son halinde yayınlanacaktır ve çalışmaya yapılan katkıları doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Ayrıca, yazarlar ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güvenmelidir. Bu, ortak yazarların araştırmayı etik ve sorumlu bir şekilde yürüttüklerine ve makalede sunulan veri ve sonuçların doğru ve dürüst olduğuna güvenmeleri gerektiği anlamına gelir.

Yazarlık kriterlerinin dördünü de karşılamayan kişiler makaleye yazar olarak dahil edilmemelidir. Bununla birlikte, bu kişilerin katkılarını tanımak ve araştırmaya kimlerin dahil olduğu konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla, araştırmaya yaptıkları katkılar için makalenin başlık sayfasında yine de teşekkür edilebilir.

Yayın kurulu hayalet, onursal veya hediye yazarlık durumundan şüphelenirse, başvuru askıya alınacak ve ilgili COPE akış şeması ile yazarlık ve katkıda bulunmaya ilişkin COPE Politikası izlenecektir.

Yazar Değişikliği İstemleri

Yazarların çıkarılması veya eklenmesi ya da yazar sıralamasında değişiklik yapılması gibi yazarlık değişiklik talepleri, değişikliğin nedenlerini belirten bir mektupla birlikte editörlük ofisine iletilmelidir. Mektup, çıkarılanlar da dahil olmak üzere tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır.

Dergi Yayın Kurulu, yazar değişikliklerine ilişkin tüm talepleri, ilgili COPE akış şeması yönergelerini izleyerek tutarlı ve şeffaf bir şekilde ele alacaktır. Bu prosedürler, araştırmanın bütünlüğünü ve ilgili tüm yazarların itibarını korumak için uygulanmaktadır.

Çıkar Beyanı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, yazarların potansiyel çıkar çatışmaları hakkında bilgi sahibi olmak için ICMJE Bildirim Formunun her makaleye katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından doldurulmasını ve sunulmasını gerektirir.

Ayrıca, gönderilen makalelerin hakem değerlendirme sürecinde yer alan kişilerin, potansiyel önyargıya yol açabilecek mevcut veya potansiyel rakip çıkarlarını açıklamalarını gerektirir ve teşvik eder.

Yayın Kurulu, editörlerin, yazarların veya hakemlerin potansiyel çıkar çatışması durumlarını ilgili COPE akış şemaları ve ICMJE tavsiyeleri kapsamında ele alacaktır.

Makale Hazırlamada Yapay Zekanın (AI) Rolü
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, makale hazırlamada yapay zeka ve yapay zeka destekli teknolojinin kullanımına ilişkin olarak Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından belirlenen yönergeleri takip etmektedir. Yazarlık, yalnızca insanlar tarafından gerçekleştirilebilecek bir dizi görevi kapsar ve yazarlar, makalenin özgünlüğünü sağlamaktan ve yazarlık için gerekli niteliklere sahip olmaktan sorumludur. AI, makale yazma sürecinde dil düzeltmeleri için kullanılabilirken ( bu durum makalede açıkça belirtilmelidir), makalenin özgünlüğünü ve kalitesini korumak için gerekli olduğundan yazar olarak dahil edilemez.

Finansal Bildirim
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, yazarların araştırmalarını yürütmek için aldıkları her türlü mali desteği açıklamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu bilgi, makale dergiye gönderildiğinde verilmesi gereken fonlama beyanına dahil edilmelidir.

Fonlama beyanı, fon veren kurumların adlarını, hibe numaralarını ve her bir fon verenin araştırmadaki rolünün bir açıklamasını içermelidir. Eğer fon sağlayıcının araştırmada herhangi bir rolü yoksa, bu durum da fonlama beyanında belirtilmelidir. Bu bilgi, okuyucuların araştırmada var olabilecek potansiyel önyargıları ve çıkar çatışmalarını anlamaları açısından önemlidir.


Yayın Sonrası Düzeltme Talepleri ve Geri Çekmeler
Yayın sonrası tüm düzeltme talepleri editoryal incelemeye tabidir. Yayın kurulu talebi inceleyecek ve düzeltmenin gerekli ve uygun olup olmadığına karar verecektir. Bir düzeltmeyi yayınlama kararı, hatanın niteliğine, makale üzerindeki potansiyel etkisine ve destekleyici kanıtların mevcudiyetine dayanacaktır. Yayın kurulu, kararını vermek için gerektiğinde yazarlara, hakemlere ve diğer uzmanlara da danışabilir. Düzeltme talebi onaylanırsa, makale derginin arşivinde düzeltilecektir.

Yayın Kurulu vakaları dergi politikaları, ICMJE ve COPE yönergelerine uygun olarak inceler.

Usulsüzlük iddiaları doğrudan ihbarcılar tarafından yapılırsa, Yayın Kurulu ilgili COPE akış şemasını izleyecektir. Dergi, bir sosyal medya sitesinde yayınlanan bir makale hakkında endişeler dile getirildiğinde muhbirlere nasıl yanıt verileceğine ilişkin COPE akış şemasına uygun hareket edecektir.

Olası etik ihlalleri soruşturmak için yayın kurulu, soruşturmaları daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek amacıyla diğer genel yayın yönetmenleriyle bilgi paylaşabilir. Genel yayın yönetmeni ile iletişim kurulması gerekiyorsa, yayın kurulu ilgili COPE tavsiyelerine uyacaktır.

Gerekirse dergi, araştırmacıların şüpheli kusurlu davranışlarını bildirmek ve bu endişeleri destekleyecek kanıtlar sunmak için kurumlarla da iletişime geçebilir ve bu süreçte COPE yönergelerini izler.

Etik ihlal şüphesi durumunda, editörler vakayı COPE yönergelerine göre soruşturacaktır. Soruşturma endişeyi doğrularsa, editörler bir geri çekme bildirimi yayınlayabilir. Geri çekme bildirimi dergide yayınlanacak ve makalenin kaydı geri çekmeyi yansıtacak şekilde güncellenecektir. Makale derginin arşivinde kalmaya devam edecek, ancak geri çekildiği açıkça belirtilecektir. Makalenin kaydı, geri çekmeyi yansıtacak şekilde ilgili indekslerde de güncellenecektir.

Geri Çekme Talepleri
Bir makale için geri çekme talepleri derginin yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Bir makalenin geri çekilmesini talep etmek için, yazarların tüm yazarlar tarafından imzalanmış, taleplerini ve geri çekme nedenlerini belirten bir mektubu dergi editörüne göndermeleri gerekir. Yayın kurulu daha sonra talebi inceleyecek ve yazarlar tarafından sağlanan gerekçelere dayanarak bir karar verecektir. Talebin onaylanması halinde makale dergiden geri çekilecek ve karar yazarlara bildirilecektir. Yazarların, geri çekme talebi onaylanana kadar çalışmalarını değerlendirme için başka bir dergiye göndermemeleri gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu, olası çıkar çatışmalarını veya yayın tekrarını önlemek içindir.

İtiraz ve Şikâyet
Derginin yayın kurulu, COPE'nin kılavuz ilkeleri ve tavsiyelerine uygun olarak itiraz ve şikayetleri ele almaktan sorumludur. Bir yazarın itiraz veya şikayeti varsa, endişelerini tartışmak için doğrudan editörlük ofisi ile iletişime geçmelidir. Yayın kurulu vakayı inceleyecek ve COPE yönergelerine göre bir karar verecektir.

Baş editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecinde nihai yetkiye sahiptir. Derginin, bilimsel kayıtların bütünlüğünü korumak amacıyla itiraz ve şikayetleri ele almak için adil ve şeffaf bir süreç izlediğini belirtmek önemlidir.

Ön Baskı (preprint)  Politikası
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, ön baskıları (preprint) önceden yayımlanmış makale olarak kabul etmemektedir, bu da yazarların çalışmalarını dergiye göndermeden önce bulgularını ticari olmayan bir ön baskı sunucusunda sunmalarına ve tartışmalarına izin verildiği anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte, yazarlar ilk gönderim sürecinde makalelerinin ön baskı sunucusundaki kaydını DOI ile birlikte dergiye vermelidir.

Makale kabul edilir ve dergide yayınlanırsa, arşivlenmiş ön baskıyı güncellemek ve makalenin yayınlanmış versiyonuna bağlamak yazarların sorumluluğundadır. Bu, okuyucuların en güncel ve doğru bilgilere kolayca erişebilmelerini sağlamaya yardımcı olur.

İzin Politikası
Derginin içeriği Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan- Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) altında lisanslanmıştır.

Bu lisans kapsamında kullanıcılar, orijinal yazara ve dergiye uygun şekilde atıfta bulunmak koşuluyla, derginin yayınlanan içeriğini herhangi bir değişiklik yapmadan ticari olmayan amaçlarla paylaşabilir, uyarlayabilir, çoğaltabilir ve dağıtabilir.

Dergi içeriğinin ticari kullanımı için Dergi Ofisi'nden izin alınması gerekir ve bu izin ücrete veya kısıtlamalara tabi olabilir.

Veri Paylaşım Politikası
1 Haziran 2024 tarihinden itibaren klinik araştırmaların kaydı için veri paylaşım beyanı gerekmektedir. Yazarların, bir klinik araştırmanın sonuçlarını bildiren makaleler için bir veri paylaşım beyanı sağlamaları gerekmektedir. Veri paylaşım beyanı, ICMJE veri paylaşım politikasına göre aşağıdaki maddeleri belirtmelidir:
- Kimliksizleştirilmiş bireysel katılımcı verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağı
- Özellikle hangi verilerin kullanıma sunulacağı
- Ek, ilgili belgelerin de sağlanıp sağlanmayacağı
- Verilerin ne zaman erişilebilir olacağı ve ne kadar süreyle erişilebilir kalacağı
- Kimin erişebileceği, analizin amacı ve verilerin elde edilme mekanizması da dahil olmak üzere verilere erişim kriterleri
Yazarların ICMJE veri paylaşım örneklerini şu adresten kontrol etmeleri önerilir
http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html
Bir klinik araştırmayı Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'a göndeririken,
- Yazarların ICMJE önerilerine ve yukarıdaki talimatlara göre kamuya açık bir kayıt sistemine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- Kayıt sisteminin adı ve kayıt numarası ilk gönderim sırasında Başlık Sayfasında belirtilmelidir.
- Yazarlar paylaşmayı planlamasalar bile veri paylaşım beyanı da Başlık Sayfasında belirtilmelidir.

Derginin klinik çalışma ve veri paylaşım politikası Haziran 2024'ten itibaren gönderilen makaleler için geçerli olacaktır.


Yasal Uyarı
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtmaktadır. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı, yazıların içeriğinden sorumlu değildir ve bu yazılarda ifade edilen görüşleri onaylamak zorunda değildir. Çalışmalarının doğru ve iyi araştırılmış olmasını sağlamak yazarların sorumluluğundadır ve yazılarında ifade edilen görüşler kendilerine aittir. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı sadece yazarların çalışmalarını bilimsel toplulukla paylaşmaları için bir platform sağlamaktadır.