Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki  gözden geçirme ve derleme yazılarını Türkçe ve İngilizce üç ayda bir yayınlayan hakemli açık erişimli bir online dergidir. Dergi ayrıca her yıl araştırma makalelerini içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.

Dergi açık erişimli olması nedeniyle Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri online makale sistemi üzerinden göndermelisiniz. Dergide Türkçe makaleler kabul edildiğinde İngilizce versiyonları yazarlardan talep edilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz.

 
Dergimiz şu anda  2020 yılı  12. Cilt  2. sayı için derleme makaleleri, 2020 12. Cilt özel sayısı için araştırma makaleleri kabul etmektedir.  2019 araştırma özel sayısına başvurular sona ermiştir.
   
Dergimizde yer alan makalelerin tam metinlerine DergiPark, cappsy.org, psikguncel.org, Idealonline, TR Dizini de ulaşabilirsiniz.
Kabul edilmiş makalelerin Türkçe ve İngilizce versiyonları DergiPark'ta yer alan yansı sayfamızda bulunmaktadır.