Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki  gözden geçirme ve derleme yazılarını Türkçe ve İngilizce üç ayda bir yayınlayan hakemli açık erişimli bir online dergidir. Dergi ayrıca her yıl araştırma makalelerini içeren bir özel sayıda yayınlamaktadır.

Dergi açık erişimli olması nedeniyle Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Dergimiz makalelerin değerlendirme ve basım sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Değerlendirmek üzere göndereceğiniz makaleleri online makale sistemi üzerinden göndermelisiniz. Dergide Türkçe makaleler kabul edildiğinde İngilizce versiyonları yazarlardan talep edilmektedir.

  Makale gönderimleri 15 Haziran 2024'e kadar durdurulmuştur.
Bu tarihten sonra 2025 yılı için derleme ve 2024 yılı özel sayısı için araştırma makaleleri gönderimleri kabul edilmeye başlanacaktır.  

SON SAYI: 2024 CİLT: 16 SAYI: 4
 
 
KABUL EDİLMİŞ MAKALELER MAKALE GÖNDERİMİ