Yıl / Year: 2017    Cilt / Volume: 9     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Bir Göçmen Olarak Anneliğe Geçiş: Riskler ve Engeller [Transition to Motherhood as an Immigrant: Risks and Obstacle]
  Rüveyde Aydın, Öznür Körükcü, Kamile Kabukcuoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(3):250-262
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Psikolojik Sağlık Açısından Yetişkin Olma [Becoming Adult from the Perspective of Psychological Health]
Nilay Pekel Uludağlı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(3):263-283
[PDF] (Article in Turkish)
  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Salutogenez Modeli [Salutogenic Model in Mental Health and Psychiatric Nursing]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(3):284-300
[PDF] (Article in Turkish)
Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları [Eating Disorders in Child and Adolescents]
  Arzu Önal Sönmez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(3):301-316
[PDF] (Article in Turkish)
Sentetik Kannabinoidler [Synthetic Cannabinoids]
  Aslıhan Okan İbiloğlu, Abdullah Atlı, Mehmet Güneş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(3):317-328
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Anoreksiya Nervoza’da Psikososyal Tedaviler [Psychosocial Treatments in Anorexia Nervosa]
Necati Serkut Bulut, Neşe Yorguner Küpeli, Gresa Çarkaxhiu Bulut, Volkan Topçuoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(3):329-345
  [PDF] (Article in Turkish)
  Pozitif Psikoterapiler [Positive Psychotherapies]
  Ali Eryılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(3):346-362
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Şizofrenide Görülen Tıbbi Durumlar [Comorbid Medical Conditions in Schizophrenia]
  Betül Döngel Demirel, Lut Tamam, Gül Kır
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(3):363-378
  [PDF] (Article in Turkish)