Yıl / Year: 2017    Cilt / Volume: 9     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Çocukların Aile İçi Şiddetten Korunmasında Ailelere Yönelik Girişimler [Family Interventions on Protection of Children from Domestic Violence ]
  Ceyda Başoğul, Neslihan Lök, Selma Önce
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(2):123-135
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Kronik Ruhsal Hastalıklarda Yardım Arama Davranışları [Help Seeking Behaviors in Chronic Mental Diseases]
  Kerime Bademli, Neslihan Lök
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(2):136-146
[PDF] (Article in Turkish)
  HIV/AIDS Riskini Artıran Cinsel Davranışlar [Risky Sexual Behavior in HIV/AIDS]
  Levent Kıylıoğlu, Ali Dönmez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(2):147-162
[PDF] (Article in Turkish)
Piaget ve Vygotsky’nin Kuramlarında Çocukların Toplumsallaşma Süreci [Socialization Process of Children in Piaget’s and Vygotsky’s Theories]
  Hasan Atak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(2):163-176
[PDF] (Article in Turkish)
Psikiyatride Parlak Işık Tedavisi [Bright Light Treatment in Psychiatry]
  Pınar Güzel Özdemir, Ekrem Yılmaz, Yavuz Selvi, Murat Boysan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(2):177-188
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Prenatal Dönemden Yaşlılığa Stres ve Sonuçları [Stress and Its Consequences from Prenatal Period to Older Ages]
Nilay Pekel Uludağlı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(2):198-208
  [PDF] (Article in Turkish)
  Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışı [Deliberate Self Harm Behavior]
  Fatma Gül Helvacı Çelik, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(2):209-226
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı Perspektifinden Kariyer Gelişimi ve Ruh Sağlığı [Career Development and Mental Health from the Perspective of Life-Span Development Approach]
  Ali Eryılmaz, Tansu Mutlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(2):227-249
  [PDF] (Article in Turkish)