Yıl / Year: 2017    Cilt / Volume: 9     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Editörden: Araştırma Makaleleri Sayısı [Editorial: Issue for Research Articles]
  Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):i
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri [Psychometric Properties of Fear of Happiness Scale Turkish Form]
  Tuğba Türk, Asude Malkoç, Oya Onat Kocabıyık
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):1-12
[PDF] (Article in Turkish)
  Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Client Motivation for Therapy Scale Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study]
  Ömer Özer, Ahmet Altınok, Mustafa Kemal Yöntem, Ferhat Bayoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):13-30
[PDF] (Article in Turkish)
Okul Öncesi Çocuklarının Çekingenlik Davranışları Üzerine Oyun Terapisi Uygulamalarının Etkisi [Effect of Play Therapy Applications on Shyness Behaviors of Pre-school Children]
  Selda Koçkaya, Diğdem Müge Siyez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):31-44
[PDF] (Article in Turkish)
Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler [Roles of Emotions and Self-Elaboration in Psychopathological Symptoms]
  Sevginar Vatan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):45-62
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Erkek Alkol Kullanım Bozukluğu Hastalarında Patolojik Narsisizmin Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Gelişimi Üzerindeki Etkisi [Effect of Pathological Narcissism on Development of Early Maladaptive Schemas in Men Seeking Alcohol Use Disorders Treatment]
İrem Anlı, Yeşim Can, Cüneyt Evren
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):63-74
  [PDF] (Article in Turkish)
  Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Psikososyal Uyum Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma [Perceptions of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus on Psychosocial Adaptation Process: A Phenomenological Study]
  Leyla Muslu, Melek Ardahan, İlhan Günbayı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):75-100
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Seks Nedenleri Ölçeği’nin (YSEX?) Türkçe Uyarlamasının Güvenirliği ve Geçerliği [Reliability and Validity of Turkish Version of Why Have Sex? (YSEX?) Questionnaire]
  Sevilay Özcan, Hüseyin Güleç, Jülide Güler, Lut Tamam, Ayçe Soydan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):101-114
  [PDF] (Article in Turkish)
  Psikiyatrik Açıdan Akıl ve Aklın Terbiyesi [Psychiatric Aspects of Reason and Morality of Reason]
  Osman Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 9(1):115-121
[PDF] (Article in Turkish)