Yıl / Year: 2016    Cilt / Volume: 8     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Bilişsel Davranışçı Terapide Direnç ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri [Resistance in Cognitive Behavioral Therapy and Motivational Interviewing Techniques]
  Nurcihan Alpaydın, Meliha Çimen, Büşra Tarçalır Erol, Oya Mortan Sevi
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):94-101
[PDF] (Article in Turkish)
  Oksitosin ve Psikiyatrik Bozukluklar [Oxytocin and Psychiatric Disorders]
  Gökçe Nur Say, Mahmut Müjdeci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):102-113
[PDF] (Article in Turkish)
Gündüz Aşırı Uykululuğu [Excessive Daytime Sleepiness]
  Yavuz Selvi, Ali Kandeğer, Ayça Asena Sayın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):114-132
[PDF] (Article in Turkish)
Obezite ve Bilişsel Davranışçı Terapi [Obesity and Cognitive Behavioral Therapy]
  Gülay Oğuz, Aytül Karabekiroğlu, Birsen Kocamanoğlu , Mehmet Zihni Sungur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):133-144
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Kendini Sabote Etme ve Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi [Self-Handicapping and Its Impact on Mental Health]
Yeter Sinem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):145-154
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Aile İçi Şiddetin Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Psikososyal Desteğin Önemi [Effects of Domestic Violence on Children and Significance of Psychosocial Support]
  Neslihan Lök, Ceyda Başoğul, Selma Öncel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):156-161
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı [Life Structure of Early Adulthood Period in Levinson’s Theory]
  Yahya Aktu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):162-177
  [PDF] (Article in Turkish)
  Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları [Circadian Rhythm Sleep Disorders]
  Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):178-189
[PDF] (Article in Turkish)