Yıl / Year: 2015    Cilt / Volume: 7     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Eşik Altı Travma Sonrası Stres Bozukluğu [Subthreshold Post-Traumatic Stress Disorder]
  Eylem Özten, Gökben Hızlı Sayar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):348-355
[PDF] (Article in Turkish)
Olfaktör Referans Sendromu [Olfactory Reference Syndrome]
  Alper Evrensel, Mehmet Emin Ceylan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):356-367
[PDF] (Article in Turkish)
Precursors of Personality Disorders in Children and Adolescents [Kişilik Bozukluklarının Çocuk ve Ergenlerde Öncül Bulguları]
Merve Çıkılı Uytun, Didem Behice Öztop
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):368-381
[PDF] (Article in Turkish)
Pediatrik Bipolar Bozuklukta Epidemiyoloji [Epidemiology in Pediatric Bipolar Disorder]
  Ceyda Başoğul, Kadriye Buldukoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):382-390
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Sistem Yaklaşımı Açısından Kötümserlik [Pessimism from the Perspective of Systemic Approach]
Ali Eryılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):391-400
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk [Treatment Resistant Bipolar Disorder]
  Elvan Özalp, Ersin Hatice Karslıoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):401-418
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu [Binge Eating Disorder]
  Şenol Turan, Cana Aksoy Poyraz, Armağan Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):419-435
  [PDF] (Article in Turkish)
  Transseksüalizm: Klinik Özellikleri ve Yasal Konular [Transsexualism: Clinical Features and Legal Issues]
  Necla Keskin, Gamze Yapça, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):436-447
[PDF] (Article in Turkish)
   
  DSM-5'te Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları [Alcohol and Substance Use Disorders in DSM-5]
  Gülcan Güleç, Ferdi Köşger, Altan Eşsizoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):448-460
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Bağırsak Beyin Ekseni: Psikiyatrik Bozukluklarda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü [Gut-Brain Axis: The Role of Gut Microbiota in Psychiatric Disorders]
  Alper Evrensel, Mehmet Emin Ceylan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):461-472
[PDF] (Article in Turkish)
  2015 Danışmanlara Teşekkür [2015 Thanks to the Reviewers]
   
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):473
[PDF] (Article in Turkish)
2015 Yazar Dizini [2015 Author Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):474-476
[PDF] (Article in Turkish)
   
  2015 Konu Dizini [2015 Subject Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):477-479
[PDF] (Article in Turkish)