Yıl / Year: 2015    Cilt / Volume: 7     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Güncel Kavramlar [Cognitive Behavioral Therapy in Social Anxiety Disorder: Current Concepts]
  Nurhan Fıstıkcı, Ali Keyvan, Evrim Erten, Şahut Duran, Mehmet Zihni Sungur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):229-243
[PDF] (Article in Turkish)
Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi [Somatic Treatment of Depression During Pregnancy]
  Eylem Özten, Gökben Hızlı Sayar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):244-254
[PDF] (Article in Turkish)
Benlik Gelişiminin Nöropsikolojik Temelleri [Neuropsychological Basis of Self Development]
Mehmet Emin Ceylan, Alper Evrensel, Barış Önen Ünsalver, Gökçe Cömert
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):255-264
[PDF] (Article in Turkish)
Ebeveyninde Depresyon Olan Ergenlerde Depresyonu Önlemede Aile Odaklı Psikoeğitim Uygulamaları: Sistematik Derleme [Family-Based Psychoeducation Programs for Prevention of Depression in Adolescents with Depressed Parents: A Systematic Review]
  Ceyda Başoğul, Kadriye Buldukoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):265-279
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Bilişsel Davranışçı Terapide Ev Ödevi Uygulamaları [Homework Assignments in Cognitive Behavioral Therapy]
Cem Soylu, Cihat Topaloğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):280-288
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Demansta Fiziksel Aktivite ve Egzersiz [Physical Activity and Exercise in Dementia]
  Sefa Lök, Neslihan Lök
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):289-294
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi [Compassion Fatigue: Description, Causes and Prevention]
  Duygu Hiçdurmaz, Figen Arı İnci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):295-303
  [PDF] (Article in Turkish)
  Depresif Bozuklukların Tedavisinde Psikostimulanlar [Psychostimulants in the Treatment of Depressive Disorders]
  Okan Ekinci, Aslı Erkan Ekinci, Selahattin Bölek
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):304-318
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Belirtiden Bozukluğa İstifleme [Hoarding: from Symptom to Disorder]
  Süheyla Doğan Bulut, Kadir Özdel, Cebrail Kısa
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):319-332
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Alkol ve Madde Etkisi Altında Araç Kullanımı ile İlişkili Psikolojik Faktörler [Driving under the Influence of Alcohol and Substance and Related Psychological Factors]
  Ersin Budak, İbrahim Taymur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(3):333-347
[PDF] (Article in Turkish)