Yıl / Year: 2015    Cilt / Volume: 7     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Depresif Bozukluklarda Psikososyal Girişimler [Psychosocial Interventions in Depressive Disorders ]
  Ceyda Başoğul, Kadriye Buldukoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):1-15
[PDF] (Article in Turkish)
  Dürtü Kontrol Bozukluklarının Adli Psikiyatrik Yönleri [Forensic Psychiatric Aspects of Impulse Control Disorders]
  Hüseyin Soysal
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):16-29
[PDF] (Article in Turkish)
Ketamin: Yeni Bir Antidepresan? [Ketamine: A New Antidepressant?]
  Feride Karacaer
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):30-40
[PDF] (Article in Turkish)
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Patofizyolojisinde Demir Eksikliği [Iron Deficiency in the Pathophysiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  İpek Perçinel, Kemal Utku Yazıcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):41-55
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri [Effects of Migration on Women Mental Health]
Ayla Tuzcu, Ayşegül Ilgaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):56-67
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Beden-Zihin-Ruh Bütünlüğünü Korumaya Yönelik Bir Program: Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı [A Program to Protect Integrity of Body-Mind-Spirit: Mindfulness Based Stress Reduction Program]
  Öznur Körükcü, Kamile Kukulu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):68-80
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Atipik Antipsikotiklere Bağlı Metabolik Sendrom [Atypical Antipsychotics Induced Metabolic Syndrome]
  Ayşegül Demirel, Ömer Faruk Demirel, Müfit Uğur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):81-97
  [PDF] (Article in Turkish)
  Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Nörogörüntüleme [Neuroimaging in Antisocial Personality Disorder]
  Abdullah Yıldırım, Derya Türeli
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):98-108
[PDF] (Article in Turkish)