Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):206-236

Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 22 Şubat 2010 / February 22, 2010

 

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi

 

Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Full Text /Tam Metin  [PDF]

 

Meliha Zengin Eroğlu, Nurgül Özpoyraz

 
Özet  

Bipolar bozuklukta uzun dönemde koruyucu tedavinin öneminin tartışılmazlığına rağmen bunun nasıl yapılacağı ve tedavi yanıtının nasıl değerlendirileceğiyle ilgili tartışmalar sürüp gitmektedir. Etkin bir koruyucu tedavi mortalite ve morbiditeyi düşürür ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır. Koruyucu tedavinin etkinliğini ölçerken aynı zamanda hastalık seyriyle ilişkili olan ideal yanıt kavramı da açık olarak tanımlanmalıdır. Bu yazıda günümüzde koruyucu sağaltımın etkinliğini belirleyen geçerli, güvenilir, duyarlı ölçütlerimiz ve yöntemlerimizin olup olmadığının değerlendirilmesi ve sunulan veriler çerçevesinde klinisyenlerin farmakolojik korumada kullanılan ilaçlar hakkında genel olarak bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bipolar Bozukluk, Koruyucu Tedavi, Uzun Dönem, Tedavi

 

Abstract

 

Although the importance of long-term prophylactic treatment is certain in bipolar disorder, there is stil debate on how to which patients and evaluate the treatment response. Efficacious long-term treatment can reduce morbidity and mortality significantly and improve quality of life of bipolar patients. The concept of ideal response should also be defined very clearly in order to discuss the difficulties of measuring the effectiveness of the prophylactic treatment. The aims of this paper are to determine whether our currently methods and criteria are valid, reliable and sensitive evaluating the efficacy of the treatment response and to briefly inform the clinicians about the drugs used in pharmacologic prophylaxis in accordance with relevant data.

Keywords: Bipolar Disorder, Long-term, Treatment, Maintenance, Prophylaxis