Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(2):132-160

Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 29 Ocak 2010 / January 29, 2010

 

Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi

 

Pedophilia: Clinical Features, Etiology and Treatment

Full Text /Tam Metin  [PDF]

 

Ayten Erdoğan

 
Özet  

Son yıllarda çocukların cinsel istismarının çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilmektedir. Çocuklara cinsel istismarda bulunmak tıbbi bir tanı olmadığı, her çocuğa cinsel istismarda bulunan kişinin de pedofilik olmadığı bilinmektedir. Pedofili en az 6 aylık bir süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanmıştır. Genellikle eylemlerini gizli yaptıkları ve tedavi için başvurmadıkları için pedofili olgularının yaygınlığını belirlemek mümkün olamamaktadır. Diğer cinsel saldırı yapan gruplarla karşılaştırıldığında pedofilik bireylerin daha büyük yaş grubunda oldukları, eylemlerin yapıldığı ortalama yaşların ise 40-70 yaş arası olduğu gösterilmiştir. Pedofili bireylerin büyük çoğunluğu erkeklerdir. Çocuğun cinsel istismarı sözel istismar, cinsel organlarını gösterme, çocukları soyma ve seyretme, cinsel ilişkiye veya mastürbasyona tanık etme, cinsel organını sürtme, bedenine cinsel amaçla dokunma, okşama, müstehcen yayınlara konu etme, oral seks, ağza, vajinaya ve/veya anüse penetrasyon gibi çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Pedofili olgularının eylemlerinde genellikle zor kullanmadığı, aksine önce masum dokunma sonra uygunsuz dokunma, açık resimler gösterme, porno izletme gibi birçok fizik manipülasyon ve desensitizasyon uyguladıkları gösterilmiştir. Bu bireyler için internet ortamı bilgi edinme, mağduru belirleme ve ilişki kurma, fantezi geliştirme, diğer sapkınlığı olan kişilerle bağlantı kurma gibi birçok istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olmaya başlamıştır. Pedofili bireylerin eylemlerinin nadir olarak impulsif bir cinsel eylem olarak ortaya çıktığı, büyük çoğunluğunun önceden planlandığı gösterilmiştir. Pedofilik bireylerin aile içinde ve dışında sosyal teması sınırlı, içe kapanık, eşi ya da ailesiyle sıcak ilişki kuramayan psikopatik, psikoseksüel ve sosyal açıdan immatür kişilik özelliklerine sahip olduğu belirtilmektedir. Pedofilik eğilimin ortaya çıkmasında gelişimsel, ailesel ve çevresel faktörler ve bu faktörlerin etkileşimi gibi birçok faktörün etkili olduğu anlaşılmaktadır. Uzun süreli psikoterapi, farmakolojik tedavi sonrasında cinsel arzu ve istekte azalma saptanmasına karşın bu bireylerin çocuğa cinsel yönelimlerinde bir farklılık tespit edilmediği için günümüzde pedofilik bireylerin tedavisinde hedef çocuklara cinsel yönelimi değiştirmek olmayıp, yeniden eylemde bulunma oranlarını azaltmaya yöneliktir. Kimyasal kastrasyon adı verilen erkeklerde libidoya etkisi olan testesteron düzeyini düşürmek, bu yolla cinsel eylem sıklığını azaltmak konusu son yıllarda önem kazanmıştır. Tedavide sıkı adli ve klinik izlem ve raporlama, kimyasal ve cerrahi kastrasyon, psikoterapi ve psikofarmakolojik ilaçların kombine olarak kullanımı en büyük yararı sağlamaktadır.Cinsel istismarı ortadan kaldırmanın en etkin yolunun oluşmasını önlemek olduğu bilinmektedir. Ülkemizde pedofilik bireylerin yargılanması ve cezalandırılmasında büyük sorunlar yaşanması, suçun tekrar işlenmesinin önlenememesi nedeniyle bu bireylerin saptanması, kayıt altına alınması ve tedavisi ile ilgili yasal düzenlemelerin acilen yapılması önerilir. Çocukların cinsel olarak istismar edilmesinin önüne geçmek için pedofiliklerin özelliklerini tanımak, böyle bir eğilimin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri tespit etmek gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Pedofili, Parafili, Çocuk, Cinsel İstismar, Etyoloji, Tedavi

 

Abstract

 

There is a growing recognition that child sexual abuse is a critical public health problem. Child sexual abusement is not a medical diagnosis and is not necessarily a term synonymous with pedophilia. According to DSM-IV, a pedophile is an individual who fantasizes about, is sexually aroused by, or experiences sexual urges toward prepubescent children (generally <13 years) for a period of at least 6 months. It is difficult to estimate the true prevalence of pedophilia because few pedophiles voluntarily seek treatment. Most of the available data are based on individuals who have become involved with the legal system. Most individuals who engage in pedophilia are male. When compared with other sex offenders, pedophiles are in the older adult age range (age, 40-70 years). Pedophiles may engage in a wide range of sexual acts with children. These activities includes exposing themselves to children, looking at naked children, masturbating in the presence of children, physical contact, rubbing, fondling a child, engaging in oral sex, or penetration of the mouth, anus, and/or vagina. Generally, pedophiles do not use force to have children engage in these activities but instead rely on various forms of psychic manipulation and desensitization. People with pedophilia use internet to be a vehicle capable of meeting their needs: obtaining information, monitoring and contacting victims, developing fantasy, overcoming inhibitions, avoiding apprehension, and communicating with other offenders. The compulsive-aggressive trait is more pronounced in people with pedophilia. Generally they plan the sexual offending with the intention of relieving internal pressures or urges. Pedophiles generally experience feelings of inferiority, isolation or loneliness, low self-esteem, internal dysphoria, and emotional immaturity. There are likely multiple factors and multiple pathways involved in the development of pedophilia. Since there has been no treatment method that can alter the pedophile’s sexual orientation toward children, much of the focus of pedophilic treatment is on stopping further offenses against children. The combination of pharmacologic and behavioral treatment coupled with close legal supervision appears to help reduce the risk of repeated offense. Currently chemical castration; testosterone suppression by antiandrogenic therapy is a popular treatment option. Effective prevention is most effective means to manage the sexual abusement of children. For primary prevention and treatment, it is necessary to know the characteristics of pedophilia and understand the factors that lead to the development of the pedophilic tendencies.

Keywords: Pedophilia, Paraphilia, Child, Sexual Abuse, Etiology, Treatment