Yıl / Year: 2018    Cilt / Volume: 10     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Dürtüsellik ve Aşırı Yeme Arasındaki İlişki: Psikolojik ve Nörobiyolojik Yaklaşımlar [Link between Impulsivity and Overeating: Psychological and Neurobiological Perspectives]
  Deniz Atalayer
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2017; 10(2):131-147
[PDF] (Article in English)
  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Etyolojisinde Çevresel Etkenler [Environmental Factors in the Etiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Hesna Gül, Bedriye Öncü
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(2):148-185
[PDF] (Article in Turkish)
İnfertilite Psikolojik Danışmanlığı [Infertility Counseling]
  Seçil Seymenler, Diğdem Müge Siyez
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(2):186-197
[PDF] (Article in Turkish)
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Tedavisi [Emotion Dysregulation in Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and its Treatment]
  Yusuf Öztürk, Gonca Özyurt, Ali Evren Tufan, Aynur Akay Pekcanlar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(2):198-211
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Alt Tipleri: Heterojen Bir Tanı Kategorisi [Subtypes of Social Anxiety Disorder: A Heterogeneous Diagnostic Category]
Dilay Eldoğan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(2):212-227
  [PDF] (Article in Turkish)
  Geniş Otizm Fenotipi [Broad Autism Phenotype]
  Önder Küçük, Gözde Ulaş, Ferhat Yaylacı, Süha Miral
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(2):228-248
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Tardif Diskinezi ve Tedavi Yaklaşımları [Tardive Dyskinesia and Treatment Approaches]
  Mehmet Emin Demirkol, Şilan Şenbayram, Gökçen Doğangüneş, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(2):249-264
  [PDF] (Article in Turkish)
Şizofreni Etyolojisinde Mikrobiyotanın Rolü [The Role of Microbiota in the Etiology of Schizophrenia]
  Şükrü Kartalcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2018; 10(2):265-278
[PDF] (Article in Turkish)