AMAÇ VE KAPSAM

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) ,  psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim,  psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki  derleme ve gözden geçirme yazılarını Türkçe ve İngilizce  yayınlayan hakemli bir online dergidir.  Dergi ayrıca yılda bir kez araştırma makaleleri özel sayısı yayınlamaktadır.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Dergide derleme makaleleri  yılda 4 sayı şeklinde (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayınlanmaktadır. Bu 4 sayı dışında 2019 yılından itibaren dergi yılda bir kez sadece araştırma makalelerini kapsayan bir özel sayıda yayınlanmaktadır.  Kabul edilen  makaleler, kabul edilir edilmez  pdf formatında sayfa numaraları tahsis edilerek online olarak psikguncel.org adresinde yayınlanacaktır.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler  Baş Editör, Editöryal Kurul, Danışman Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır.Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan tüm içeriğe psikguncel.org ve cappsy.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisine aittir. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) dergisi yazarlardan başvuru ya da sonrasında herhangi bir adla ücret talep etmemektedir.